Tworzymy cyfrowe rozwiązania które rozwijają twój potencjał

Wspieramy firmy w cyfrowej ewolucji, projektując i wdrażając innowacyjne aplikacje webowe oraz mobilne

Software House

12 lat doświadczenia oraz nieustanne rozwijanie kompetencji w poniższych obszarach, pozwala nam
dostarczać rozwiązania o najwyższej jakości, które spełniają stawiane przed nimi cele

Rozwój Produktu

Nasze doświadczenie pozwala efektywnie wspierać klientów na każdym etapie rozwoju ich produktu czy też projektu. Od konsultacji i prototypowania, poprzez MVP, aż do skalowania i rozwoju.

UX/UI

Dobrze zaprojektowane rozwiązanie, poparte analizą oraz warsztatami, ułatwi Twoim użytkownikom bezproblemowe wdrożenie. Zadbamy przy tym o jego wygląd oraz szybkość działania na wszystkich urządzeniach.

Mobile & Web app

W trakcie konsultacji ustalimy wspólnie cele stawiane przed projektowanym rozwiązaniem. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią technologię, a nasz doświadczony zespół dostarczy skalowalny, szybko działający i przetestowany produkt.

Fintech/Insurtech

Mamy doświadczenie we współpracy zarówno z dużymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak i instytucjami finansowymi. Nasze rozwiązania automatyzują prace, dostarczają spersonalizowane oferty oraz pozwalają zarządzać swoimi aktywami finansowymi.

Sektor Publiczny

Od samego początku rozwijamy współprace z instytucjami publicznymi oraz rządowymi, wspierając je naszą wiedzą i doświadczeniem. Lata te zaowocowały perfekcyjnym zrozumieniem specyfiki sektora publicznego co przełożyło się na dostarczanie efektywnych cyfrowych rozwiązań.

Telekomy

Innowacyjność, bezpieczeństwo oraz ciągłość dostarczania usług to wyzwania stojące przed całym sektorem telecom. Dbając o te potrzeby, dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikacji z użytkownikami oraz kompleksowe systemy informowania o cyberzagrożeniach.

Technologie

Klienci

Michał Nowak

członek Zarządu WAGAS S.A.

„Bardzo wysoko oceniamy styl i terminowość pracy oraz jakość dostarczonych rozwiązań. Bieżąca współpraca prowadzona była w sposób wzorowy, dlatego z pełnym przekonaniem rekomendujemy Noma Solutions jako rzetelnego i sprawdzonego dostawcę technologii.”

Dorota Zielonka

Właściciel JuicyJar

Współpraca z NOMA Solutions układa się bardzo dobrze, a partnerska relacja i podejście do stawianych wyzwań przekonało nas do przedłużenia współpracy

Grzegorz Miller

CEO Monday PR

Wszystkie do tej pory wykonane projekty zostały przygotowane rzetelnie i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. NOMA Solutions wspierała nas swoim doświadczeniem i radą zarówno na etapie planowania, jak tez w trakcie realizacji projektu. Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę Noma Solutions jako Partnera godnego zaufania

Dominik Gosiewski

Prezes Zarządu I.Ventrures Sp. z o.o.

Bardzo wysoka jakość i terminowość realizacji powierzonych prac. Polecamy Noma Solutions jako sprawdzonego dostawcę wdrażającego dedykowane systemy informatyczne i aplikacje mobile.

PRACOWALIŚMY RÓWNIEŻ DLA

Realizacje

System ubezpieczeniowy dla agentów pocztowych

Aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do oferty towarzystw ubezpieczeniowych dla agentów ubezpieczeniowych Poczty Polskiej. Automatyzacja procesu wyszukiwania, doboru oferty oraz wystawienia polisy drastycznie zmniejszyła czas potrzebny na powtarzalne czynności co przełożyło się na wzrost wydajności w zakresie prospectowania. Łatwość parametryzowania ofert wpłynęła również pozytywnie na realizacje potrzeb klientów poprzez lepsze ich dopasowanie.

Aplikacja umożliwia agentowi szybkie i łatwe wystawienie polisy ale również możliwość przeglądania wszystkich polis przez niego wystawionych. Pozwala w łatwy sposób  aneksować oraz przedłużać wygasające polisy co bardzo pozytywnie wpłynęło na utrzymanie klientów oraz ich retencję.

Klient: #PAUF

Sektor: #insurtech

Zakres: #analiza #ux #ui #integracja #frontend #angular #backend #api #sla #support

Technologie: #angular

Aplikacja mobilna automatyzująca procesy

Aplikacja mobilna wspierająca cała ścieżkę obsług klienta, od analizy potrzeb do przygotowania oferty na wystawieniu polisy i aneksowaniu kończąc.

Głównym celem projektu było skrócenie czasu obsługi i umożliwienie szybkiego wygenerowania ofert ubezpieczeniowych.

Aplikacja umożliwia płynne i bezproblemowe wystawienie polisy. W dowolnym momencie agent może przeglądać wszystkie polisy, które zostały przez niego wystawione, procesować ich aneksowanie oraz przedłużać wygasające polisy.

Klient: # WAGAS S.A.

Sektor: #fintech #insuretech

Zakres: #analiza #warsztaty #architektura #UX #UI #backend #frontend #mobile

Technologie: #angular #postgresql

Aplikacja monitorująca zagrożenia w Internecie

CERT Orange Polska (Computer Emergency Response Team) to specjalistyczna jednostka w strukturach Orange Polska, odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników Internetu, korzystających z sieci operatora.

Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu informowania o cyber zagrożeniach dla Orange Polska.

Sztandarowym produktem projektu jest CyberTarcza, pozwalająca na żywo monitorować zagrożenia i cyberataki z całego świata. Na potrzeby systemu została również uruchomiona strona z bazą wiedzy i newsami na temat cyberataków.

Klient: #Orange

Sektor: #telecom

Zakres: #ux #ui #telecom, #security, #securitysystems, #cybersecurity, #cloud, #saas

Technologie: #angular #postgresql

Porównywarka ofert ubezpieczeń

Dla agentów ubezpieczeniowych, szczególnie tych działających w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych konieczność kalkulowania składek dla klientów w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jest czynnością bardzo obciążającą i czasochłonną.

​W ramach projektu realizowanego dla UNILINK S.A. stworzyliśmy zaawansowaną porównywarkę, która w kilku krokach pozwala na kalkulację wielu ofert równocześnie, a na przestrzeni lat rozbudowaliśmy jej funkcje również o możliwość wystawiania polis.

Klient: #Unilink

Sektor: #insurtech

Zakres: #analiza #ux #ui #integracja #frontend #angular #backend #api #sla #support

Technologie: #angular

CRM dla kont maklerskich i forexowych

Na zlecenie mBank stworzyliśmy system CRM dla obsługi klientów kont maklerskich i forexowych 

​Celem wdrożenia systemu, było zapewnienie usprawnienie procesu obsługi klienta poprzez zapewnienie mu stałego dostępu do portfela inwestycyjnego, a także aktualnych indeksów giełdowych.

Klient: #mBank

Sektor: #fintech

Zakres: #analiza #UX #UI #CRM #frontend #angular #backend #api #integracja #fintech

Technologie: #angular #postgresql

System Rejestracji Broni​

największe systemy i kontrakty dla sektora publicznego często rozpoczynają się od analizy wymagań, kwestii regulacyjnych i studium wykonalności

na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowaliśmy rozbudowaną analizę i studium wykonalności Systemu Rejestracji Broni, prowadząc warsztaty i konsultacje z interesariuszami projektu.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji, a także warsztatów produktowych, powstała specyfikacja funkcjonalna wraz z makietami ​która stała się podstawą do prowadzenia dalszych prac nad wdrożeniem projektu.

Klient: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sektor: #public

Zakres: #analiza #UX #UI #konsultacje

Technologie: #konsultacje #wywiady #cardsorting

Platforma Zamówień Publicznych

Celem projektu było ujednolicenie i cyfryzacja procesu udzielania zamówień publicznych w Polsce poprzez stworzenie ogólnopolskiej platformy zamówień publicznych 

Rocznie ponad 138 milionów złotych oszczędności przynoszą aukcje i licytacje elektroniczne przeprowadzone na Platformie Urzędu Zamówień Publicznych (według szacunków Urzędu Zamówień Publicznych). 

NOMA Solutions jest również odpowiedzialna za bieżąca obsługą serwisu

Klient: Urząd Zamówień Publicznych

Sektor: Publiczny

Zakres: #analiza #UX #UI #integracja #frontend #angular #backend #API #SLA #support

Technologie: #angular, postgresql

Planujesz nowy projekt? Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Wyceń projekt